ZASEBNOST IN PIŠKOTKI

O politiki zasebnosti varstva osebnih podatkov
Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov
V podjetju CI&CA d.o.o. , Kamnik , Podgorje 83 a , 1241 Kamnik,, identifikacijska številka za DDV SI27987446 (v nadaljevanju upravljalec )  se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), moramo kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdelujemo, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.
Hkrati politika o zasebnosti varstva osebnih podatkov dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Podatki o upravljavcu
CI &CA d.o.o., Kamnik. Podgorje 83 a , 1241 Kamnik, identifikacijska številka za DDV SI26487446, matična številka 1126296000.

Podatki o pooblaščencu
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na elektronskem naslovu: dpo@ciinca-kamnik.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Zbiranje in obdelava podatkov
Osebne podatke uporabljamo za izvajanje naših storitev v skladu z zakonom.
Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj, odgovarjate za resničnost podatkov in s tem dovoljujete CI&CA d.o.o.., kot upravljavcu podatkov, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene opisane v teh pogojih;
dovoljujete CI&CA d.o.o.., kot upravljavcu osebnih podatkov, da se osebni podatki, ki jih vnesete v obrazec, ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, ,elektronska pošta) in se vas obvešča o izvedbi naročene storitve, ali da se vam poda določene informacije, ter za namen statistične obdelave in potreb inšpekcijskega nadzora, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;

ste seznanjeni, da vaše v prejšnjih točkah navedene podatke obdeluje upravljavec obdeluje le do preklica vaše pisne privolitve. V primeru preklica vaše pisne privolitve upravljalec. vaših osebnih podatkov ne bo več uporabljal ste seznanjeni, da lahko svojo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za prekličete tako, da na elektronski naslov pooblaščenca upravitelja.

Lastnik spletnega mesta bo vsakodnevno poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, Naša spletna stran http://www.ciinca-kamnik.si, lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti na drugih spletnih straneh.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora
Podatki se ne posredujejo tretjim osebam ali državam., razen iz potreb inšpekcijskega nadzora, vendar vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;

Varnost osebnih podatkov
Kot upravljalec bomo še naprej skrbeli za zaščito osebnih podatkov, za varovanje predvsem pred uničenjem, zlorabo, izgubo, spreminjanjem ali razkritjem le teh. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem in sicer z le z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje dejavnosti našega podjetja. Skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, skrbimo za njihovo zaupnost in ustrezno preprečujemo njihovo nenamerno uničenje oziroma izgubo ves čas obdelave.

Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa vaših osebnih podatkov ali pravico do popravka le teh.
Pri uveljavljanju vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na pooblaščenčevem elektronskem naslovu: dpo@ciinca-kamnik.si.

CI&CA D.O.O., KAMNIK

PODGORJE 83 A
1241 KAMNIK

tel: 01 8312 479
tel: 01 839 52 22
fax; 01 831 25 92

e: vodja.cicaka@tehnicnipregledi.si
e: referent.cicaka@tehnicnipregledi.si

ODPIRALNI ČAS
Od ponedeljka do petka: 7.00 - 19.00;
sobota od 7.00 - 13.00;
nedelja in prazniki: zaprto.