naše storitve

Tehnični pregledi

Registracija vozil

Zavarovanja

Homologacija

Tehnični pregledi

Tehnične preglede opravljamo za:

 • osebna vozila
 • tovorna vozila do 3500 kg
 • motorna kolesa in kolesa z motorjem
 • kmetijski traktorji
 • traktorska priklopna vozila
 • lahki priklopnik za osebna vozila do 750 kg
 • priklopnik nad 750 kg
 • bivalni priklopniki
 • enoosno priklopno vozilo
 • dvo in večosna priklopna vozila

Kdaj na tehnični pregled?

Prvi tehnični pregled mora biti opravljen po štirih letih.

Za vozila med 4. in 8. letom starosti se tehnični pregled opravlja na vsaki dve leti

Vozila, starejša od 8 let, morajo na tehnični pregled vsako leto.

Cenik tehničnih pregledov

MOTORNO KOLO / KOLO Z MOTORJEM / MOTORNO KOLOS PRIKOLICO / ŠTIRIKOLO – 17,65 €
OSEBNI AVTOMOBIL DO 2.500 KG SKUPNE MASE – 33,97 €
OSEBNI AVTOMOBIL NAD 2.500 KG SKUPNE MASE – 42,80 €
TOVORNO VOZILO DO 2.500 KG SKUPNE MASE – 33,97 €
TOVORNO VOZILO KATEGORIJE NAD 2.500 KG SKUPNE MASE – 42,80 €
KMETIJSKI TRAKTOR – 22,94 €
LAHKI PRIKLOPNIK DO 750 KG SKUPNE MASE – 22,72 €
PRIKLOPNIK ZA OSEBNA VOZILA NAD 750 KG SKUPNE MASE – 22,72 €
BIVALNI PRIKLOPNIK – 23,98 €
ENOOSNO PRIKLOPNO VOZILO – 49,42 €
DVO IN VEČ OSNO PRIKLOPNO VOZILO – 49,42 €
TRAKTORSKA PRIKLOPNA VOZILA – 16,77 €

Registracija vozil

Uredite vse na enem mestu!

– prva oz. ponovna registracija
– odjava vozila
– sprememba lastništva
– izdaja registrskih tablic
– izdaja preizkusnih tablic
– izdaja izvoznih registrskih tablic

Registriral/a bi novo vozilo

Da registriramo novo vozilo, ki je kupljeno v Sloveniji, moramo predložiti naslednje dokumente:

 

 • Veljaven osebni dokument;
 • Potrdilo o skladnosti vozila;
 • Račun od prodajalca;
 • Sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Vozilo je kupljeno preko leasing hiše, kaj potrebujem za registracijo?

Poleg dokumento, ki jih morate priložiti ob registraciji novega vozila, potrebujete še:

 • Račun z leasing hiše na leasingojemalca;
 • Soglasje za registracijo;
 • Pogodbo o finančnem ali operativnem leasingu.

Prva registracija vozila uvoženega iz tujine:

Pri tem postopku je potrebno predložiti naslednje dokumente:

 

 • Original tuje prometno dovoljenje (oba dela, če je prometno dovoljenje v dveh delih);
 • Račun iz tujine;
 • Potrdilo o skladnosti;
 • Sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti;
 • Potrdilo o plačanem DMV-ju.
 • V kolikor je vozilo na leasing hišo, potrebujete še:
 • Račun z leasing hiše na leasingojemalca;
 • Soglasje za registracijo;
 • Pogodbo o finančnem ali operativnem leasingu.

Podaljšanje registracije vozila

Da je vozilo lahko udeleženo v prometu moramo vsako leto podaljšati registracijo le-tega.

Podaljšanje registracije lahko opravi lastnik vozila z veljavnim osebnim dokumentom ali tretja oseba s pooblastilom.

Pogoje katere moramo izpolnjevati za podaljšanje registracije motornega oziroma priklopnega vozila:

 • Opraviti tehnični pregled za vozilo v kolikor je ta potreben (vozilo mora biti brezhibno);
 • Skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti;
 • Poravnati letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (plačati cestnino);

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila lahko kadar koli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

 • Veljaven osebni dokument;
 • Prometno dovoljenje
 • Izročiti registrke tablice, izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe;

Sprememba lastništva vozila

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh. Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice lahko ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice).Tehnični pregled je veljaven do poteka prodajalčeve registracije, novi lastnik mora skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti in poravnati letno dajatev za uporabo vozilo v cestnem prometu.

Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

 

 • Prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno.
 • Listino o spremembi lastništva vozila (pogodba, račun, …)
 • Dokazilo o istovetnosti strank v postopku:
  • Fizične osebe: veljaven osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta, potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno na upravni enoti ali pri notarju).
  • Pravne osebe: statistični obrazec (AJPES) oziroma pooblastilo zakonitega zastopnika;

Izdaja registrskih tablic

Na naši registracijski enoti Vam lahko izdamo registrske tablice za:

 

 • Osebna in tovorna vozila (registrska območja Kamnik, Domžale, Ljubljana, Koper, Kranj, Celje in Maribor);
 • Priklopna vozila (registrsko območje Kamnik);
 • Motorno kolo ter kolo z motorjem (registrsko območje Kamnik);
 • Preizkušnjo (osebna, tovorna in motorna vozila);
 • Izvozne tablice.

Preizkusne tablice

Preizkusne tablice se izdajo na prošnjo lastnika vozila za 5 dni.

Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

 

 • predložiti odjavljeno prometno dovoljenje (za rabljeno vozilo)
 • predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,…),
 • skleniti avtomobilsko zavarovanje
 • izjava lastnika ali serviserja, da je vozilo tehnično brezhibno
 • veljaven osebni dokument za fizične osebe,
 • statistični obrazec (AJPES) oziroma pooblastilo zakonitega zastopnika;

Izvozne registrske tablice

Izvozne registrske tablice se izdajo za največ 30 dni in njihove veljavnosti ni mogoče podaljšati.

 Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

 • odjavljeno prometno dovoljenje,
 • dokazilo o lastništvu (račun, pogodba),
 • vozilo mora biti tehnično brezhibno,
 • skleniti avtomobilsko zavarovanje (če želite zeleno karto, mora biti zavarovanje sklenjeno za najmanj 15 dni),
 • poravnati letno dajatev za uporabo cest.
 • Veljaven osebni dokument za fizične osebe,
 • statistični obrazec (AJPES) oziroma pooblastilo zakonitega zastopnika;

Plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu

Letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu plačujemo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila

Pravne osebe lahko letno dajatev poravnajo po predračunu. Za izdelavo izračuna se obrnite na referentko v naši sprejemni pisarni.

Razvrstitev vozil v razrede za plačilo letne dajatve ureja Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.

Oproščeni letne dajatve so uporabniki traktorjev, traktorske priklopnike, kolesa z motorjem in lahkih priklopnikov.

Storitve pri registraciji vozil (cenik)

ODJAVA VOZILA – 10,80 €
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PD – 8,98 €
PROMETNO DOVOLJENJE – 1,60 €
SPREMEMBA PODATKOV VOZILA – 10,80 €
ZAMENJAVA PROMETNEGA DOVOLJENJA – 19,00 €
IZDAJA PREIZKUSNIH TABLIC – 7,00 €
IDENTIFIKACIJA PODPISA – 7,20 €
REGISTRACIJA NOVEGA VOZILA OZ. PONOVNA REGISTRACIJA RABLJENEGA VOZILA – 19,00 €
ODSTRANITEV STARE VINJETE – 3,50 €
MONTAŽA REGISTRSKIH TABLIC – 5,00 €

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanj

Pri nas lahko sklenete zavarovanje pri naslednjih zavarovalnicah:

– Zavarovalnica Triglav, d.d.
– Zavarovalnica Sava, d.d.
– Zavarovalnica Generali, d.d.
– Zavarovalnica Adriatic, d.d.
– Zavarovalnica Grawe, d.d.

Zavarovanje lahko plačate z gotovino, kartico, obročno preko trajnika oziroma položnic.

Homologacija

IZDAJA POTRDILA O SKLADNOSTI za vozila kategorije M1 (osebna vozila, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES –homologaciji).

EVIDENTIRANJE SPREMEMB NA VOZILU KATEGORIJE M1
Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa 2. točka 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo:

 

 • pnevmatik,
 • platišč,
 • izpušnih sistemov,
 • vlečnih naprav za vozila
 • spojlerjev,
 • dodatna zatemnitev stekel
 • svetlobna oprema;
 • vgrajena oprema za pogon na utekočinjen plin;